KULLANIM ŞARTLARI

1. TARAFLAR

1.1. Tarifist.com ve/veya Alan Adı Sahipleri (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.)

1.2. Kullanıcı, internet sitesini veya mobil uygulamayı ve etkinlikleri kullanan, içeriğe tarif, gönderi, video, yorum, fotoğraf ve yazılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform üzerindeki araçlar vasıtasıyla katkıda bulunan kişidir. (Kısaca “Kullanıcı olarak anılacaktır.)

Şirket ile Kullanıcı ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. Platform, www.tarifist.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini, Şirket’e ait mobil uygulamaları ve akıllı TV sistemleri veya benzer platformlarda Kullanıcılar için geliştirilebilen her türlü uygulamaları ifade etmektedir.

2.2. “İçerik”, internet sitesi, uygulamalar ve etkinliklerde yer alan her türlü isim, bilgi, cevap, tercih, anket, işlem, video, resim, müzik, link, yazı, çizim, logo ve benzerleri ile tarif dahil yemek ile ilgili Platform’da yer alan her türlü içeriği ifade etmektedir.

2.3. “İçerik/Ürün”, Kullanıcı’nın Platform vasıtasıyla yayınlamış olduğu İçeriklerin tamamını ifade etmektedir.

2.4. “Kullanıcı”, Platform’dan Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.5. “Hizmetler”, Kullanıcı’nın yayınlamış olduğu İçeriklerin Platform vasıtasıyla sunulması, ilgili İçeriklere yer sağlanması ve ayrıca gıda ve ürün alışverişi, yemek siparişi, restoran ve kafelerden sipariş verme gibi imkânlar sunulmasıdır.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

3.1. İşbu Kullanım Koşulları’nın (“Sözleşme”) konusu Kullanıcı’nın Şirket’e ait Platform üzerinden sunulan Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların ayrı ayrı ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Şirket, Kullanıcılar arasında aracılık faaliyeti yürüten dijital bir platformdur. Kullanıcılara ait yemek ile ilgili içerikleri Kullanıcılar ile buluşturarak aracı hizmet sağlayıcı olarak görevini ifa etmektedir.

3.3. Şirket, Kullanıcı’ya Platformlar üzerinden yemek ile ilgili tarifler dahil farklı İçeriklere ulaşma imkânı ve Hizmetleri sunmaktadır.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1.Kullanıcı olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve Şirket tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Kullanıcı, Platform’u kullanarak, on sekiz yaşın üzerinde olduğunu onaylamış olur. Şirket, on sekiz yaşın altındaki birinin Platform’u kullandığını tespit ederse, ilgili Kullanıcı’nın hesabını kalıcı olarak silme hakkını saklı tutar.

4.2.Platform’a, “üye ol” alanındaki ilgili bilgiler doldurularak, sağlanan sosyal medya ağları veya Apple, Google vb. gibi hesaplar aracılığıyla işbu Kullanım Koşulları kapsamında üye olunabilir. Bu işlemlerden herhangi birinin tamamlanmaması halinde işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı hak ve yetkisi haiz olunamaz. Kullanıcı, üyelik süresince Şirket ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3. Her Kullanıcı’nın, Platform’a kaydolabilmesi ve sisteme erişebilmesi için bir e-posta adresi ve kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye ihtiyacı vardır. Sosyal medya hesabı veya belirtilen diğer hesapları ile erişimlerde giriş yap adımları takip edilmelidir.

4.4. “Şifre” sadece ilgili Kullanıcı’nın bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde sistem üzerinden talep edilmesi üzerine kullanıcının sistemde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Şirket, şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

4.5. Şirket, kayıtlı e-posta adresi ve şifre kullanılarak Platform’a giriş yapan kişinin işbu Sözleşme kapsamındaki “Kullanıcı” olduğunu varsaymakta olup, Şirket’in yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.6. Kullanıcı, Platform’a üyelik aşamasında Şirket tarafından yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine e-hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verilmesine ilişkin tercihini belirleyebilir.

4.7. Şirket, aracı hizmet sağlayıcı olması sebebi ile sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası gibi bilgilerle Kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan verileri anonimleştirerek raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

5. HİZMETİN ŞARTLARI

5.1.Sözleşme’de yer alan hükümler, Platform vasıtasıyla sunulan bütün Hizmetleri kapsamaktadır. Kullanıcı’nın Platform’a girmesi, kullanması ve Hizmetlerden yararlanması halinde bu Sözleşmede yer alan şartlar ve hükümler kabul edilmiş sayılır.

5.2. Platform’a ilişkin her türlü fikri ve sınai hak Şirket’in mülkiyetinde olup, bu Sözleşme kapsamında yer alan koşul ve şartlar uyarınca, Kullanıcılar’ın kullanımına tahsis edilmiştir.

6. HİZMETİN KAPSAMI

6.1. Platform, Kullanıcı’ların yayınladığı İçerik/Ürünlerin tarifist.com sitesinde ve Tarifist mobil uygulamasında yayınlanmasını ve ilgili İçeriklere 3. Kişi kullanıcılar tarafından ulaşılmasını sağlayan ve ilgili kişilerin yönlendirilmesi hizmeti sunan ve ilgili İçeriklerin/Ürünlerin reklamını/tanıtımını yapan, Şirket’in sahibi olduğu “Platform”dur.

6.2. Şirket, sunduğu Hizmetler için Kullanıcı’dan hiçbir ücret almamaktadır. Platform içi hizmetler ücrete tabii olabilir.

7. KULANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcı, Platform’u kullanırken, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin olarak Şirket tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını, Topluluk Kuralları’na ve aşağıdaki hususlara uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7.2. Kullanıcı, tanımlı e-posta adresi, telefon numarası vb. giriş bilgileri ile yapacağı her türlü işlemden bizzat sorumludur.

7.3. Kullanıcı’nın üye olurken vereceği bilgilerin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile Şirket’in uğrayacağı her türlü zarar için zararı Kullanıcı’ya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı bulunmakta olup Şirket’in bu yönde herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanılmasından feragat ettiği şeklinde yorumlanamayacaktır.

7.4. Sağlanan Hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait İçerik yer alabilir, Kullanıcı bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Şirket’i sorumlu tutmayacaktır.

7.5. Kullanıcı, sunulan Hizmetlere Şirket tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmayacak ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmeyecek, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmayacak ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Şirket’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılayacaktır.

7.6. Kullanıcı, paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Şirket’i sorumlu tutmayacaktır.

7.7. Kullanıcı, Topluluk Kuralları’na ve Sözleşme koşullarına aykırı davrandığı takdirde Şirket’in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

7.8. Kullanıcı, Topluluk Kuralları’na ve Sözleşme koşullarına aykırı davrandığı takdirde Şirket’in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

7.9. Kullanıcı, Platform’da çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Platform’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun İçeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kullanıcı hesaplarına girmeyecek, üçüncü kişilere ait hiçbir bilgiyi, bot, robot ve benzerleri ile toplamayacak, üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek veya kişileri rahatsız edecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.

7.11. Kullanıcı, internet sitesine, uygulamalara, etkinliklere ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek hiçbir yazılım, kod, virüs ve benzerlerini yüklemeyecek; bunların düzgün çalışmasını engelleyecek, kapasitelerini zorlayacak hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.

7.12. Kullanıcı, Platform’un genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, “tarifist” markasını, www.tarifist.com alan adını, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, bilgisayar yazılımlarını, uygulanan satış sistemini, iş metodunu ve iş modeli de dahil Platform’un tüm materyallerini ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarını tanıtım veya başka ticari amaçlar için kullanmayacak, üçüncü şahısların kişisel bilgilerini toplamayacak ve saklamayacaktır. Kullanıcı’nın kendi ürettiği ve Platform’da paylaştığı İçerikler işbu hükmün kısıtlamalarına dahil değildir.

7.13. Kullanıcı, Platform’u kullanırken yasalara aykırı, iyi niyet ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunmayacaktır

7.14. Kullanıcı, ırk, cinsiyet, ideoloji, din veya ahlak, kamu düzeni, temel haklar, kamu özgürlükleri, onur, samimiyet veya üçüncü şahısların imajına ve genel olarak yürürlükte olan yasalara ters düşecek şekilde herhangi bir eyleme dayalı ırkçı, nefret dolu veya ayrımcı bir tabiatta İçerik veya propaganda yapmayacaktır.

7.15. Tehdit, taciz, rahatsız edici mahiyetteki davranışlarla diğer kullanıcıları sürekli takip eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan Kullanıcı hesapları geçici bir süreliğine dondurulur ya da kapatılır.

7.16. Kullanıcı, “Gizlilik” ve “Kişisel Bilgilerin Korunması” ilkelerini ihlal edici nitelikteki kişisel bilgilerin ifşa eder, bu bilgileri çıkar amaçlı kullanırsa Şirket’in Kullanıcı’nın hesabını kapatma hakkı saklıdır.

7.17. Kullanıcı, başka kullanıcıların e-posta hesaplarına erişmeye ve bunları kullanmaya ve mesajlarını değiştirmeye veya tahrip etmeye çalışmayacaktır.

7.18. Kullanıcı, Platform’u, Platform ile bağdaşmayacak eylemler için ticari amaçla kullanmayacaktır; Platform ile bağdaşmayacak kampanya, reklam, tanıtım, organizasyon ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacaktır.

7.19. Kullanıcı, Platform’da paylaştığı içeriğin telif hakkına sahiptir, ancak işbu Sözleşme ile Hizmetler aracılığıyla İçerik paylaşarak; Şirket’e bu içeriği kullanmak, değiştirmek, uyarlamak, çoğaltmak, türevlerini yapmak, yayınlamak ve/veya iletmek ve/veya dağıtmak ve Hizmetler’i diğer kullanıcılar ve diğer üçüncü tarafların görüntülemesine, erişmesine, kullanmasına, indirmesine, değiştirmesine, uyarlamasına, içeriği şu anda bilinen veya bundan sonra icat 5 edilen herhangi bir formatta ve herhangi bir platformda çoğaltmak, içeriğin türevlerini yapmak, bunları yayınlamak ve/veya iletmek için koşulsuz geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve uluslararası bir lisans vermiş olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Kullanıcı, İçeriklerin kaynağı olarak gösterilebilmesi için Şirket tarafından kullanıcı adının, görsellerinin vb. bilgilerinin kullanılması için Şirket’e telifsiz bir lisans verdiğini kabul ve taahhüt ede

7.20. Kullanıcı, Şirket’in fikri ve sınai haklarını ihlal etmeyecek; karışıklığa yol açabilecek hiçbir isim / marka / logo kullanmayacaktır.

7.21. Kullanıcı, bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, Şirket’i bilgilendirecektir.

7.22. Kullanıcı, Şirket’e, Platform’a, etkinliklere, diğer kullanıcılara ve/veya üçüncü kişilere verdiği zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

7.23. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Şirket’in kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.24. Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcının, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir

7.25. Kullanıcı, Platform uhdesinde bulunan ve bizzat Platform’a ait olan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri; Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.26. Kullanıcı, diğer platformlar ve üçüncü kişiler ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.Şirket dilediği zaman Hizmet’te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilecektir. Şirket tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Şirket tarafından Platform’da ilan edilerek Kullanıcılara duyurulur.

8.2. Şirket’in, Şirket çalışanlarının veya yöneticilerinin, Kullanıcı da dahil olmak üzere, ilgili platformlarda üçüncü kişiler tarafından sağlanan İçerik/Ürün ve/veya Hizmetlerden dolayı, hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.3. Şirket, dilediği zaman, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden, Hizmeti ve İçerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve İçerikleri, Kullanıcı da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilecek veya silebilecektir. Şirket, talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri, gerekli görüldüğü takdirde doğrudan yapabilecektir.

8.4. Şirket, Platform üzerinden, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka platformlara, web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilecektir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen, web siteleri, portallar, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen platformlar, portallar veya web sitelerinden sunulan Hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8.5. Şirket, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

9.1.Platform’da verilen bilgiler, “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. Şirket, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle, Şirket, üçüncü şahıslara yönelik olanlar da dahil olarak mülkiyet, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

9.2.Bu Platform’un kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Şirket ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu değildir.

9.3.Bu Platform’un kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Şirket ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu değildir.

10. FİKRİ MÜLKİYET

10.1.Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Şirket tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Şirket’in mülkiyetindedir.

10.2.Kullanıcı, Şirket’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

10.3.Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin veya Şirket’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Şirket’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

10.4.Kullanıcı, Platform veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan Hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Şirket’in veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Şirket’in bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya İnternet Sitesi üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul etmektedir.

10.5.Kullanıcı, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul etmektedir.

10.6.Kullanıcı, Şirket’in Hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Platform ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Şirket’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Şirket’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu, Kullanıcı görüşlerinin Şirket ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.

11. DİĞER

11.1.Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır. Uyuşmazlık halinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

11.2.Bu Sözleşme, Kullanıcının Platform’u kullanması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

11.3.Kullanıcı, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.